Een Astroloog maakt gebruik van een horoscoop tekening, ook wel een radix genoemd. Een horoscoop is een weergave van hoe de verschillende planeten stonden ten tijde van het tijdstip van de geboorte en geboorte plaats. Met deze gegevens wordt een horoscoop tekening ( de radix )gemaakt.
Hieruit kan de astroloog het lot ( o.a. sterktes / zwaktes ) en levensloop van de betreffende persoon halen.

Er zijn verschillende soorten horoscopen, hier wordt gebruik gemaakt van de geboorte horoscoop.
Aan de hand van geboorte datum, geboorte tijd en geboorte plaats wordt er een horoscoop tekening gemaakt waarop de persoonlijke planeet-standen zijn berekend en uitgetekend.
De Astroloog gaat alle tekens vertalen in begrijpelijke, menselijke taal die iedereen kan begrijpen.
Voor deze interpretatie heeft een astroloog een jaren lange studie moeten volgen.

Voor een persoonlijke Horoscoop neemt u contact met ons op.

Een EFT intakegesprek (1/2 uur) en 1e consult van 1 uur kost samen € 50.–.

Het weghalen van een fobie bijvoorbeeld duurt gemiddeld niet langer dan een sessie van een uur.
Is de fobie niet weg, dan kom je zo vaak terug als je denkt dat het nodig is met een maximum van 4 sessies.
Deze vervolg sessies kosten € 35,– per keer.
Ben je na die 4 sessies niet van je fobie af, dan krijg je je geld terug. (exclusief de andere kosten die je hiervoor hebt gemaakt zoals bvb. parkeergeld, vervoerskosten e.d.).

Vooraleer u de vragenlijst bij het intake gesprek beantwoordt word je verzocht een verklaring te ondertekenen waarin je bevestigt zelf verantwoordelijk te zijn voor jouw eigen gezondheid en welzijn.
Dit is puur een formaliteit die beide partijen beschermt.

Het maken van een Horoscoop kan na een telefonische afspraak waarin u de gegevens kunt doorgeven, deze horoscoop wordt dan voor u uitgewerkt en de uitkomst met u doorgesproken waarna u deze meekrijgt. De kosten voor het maken van een Horoscoop zijn € 65,–

Alle betalingen geschieden contant ter plekke, tenzij anders overeengekomen.